Ткн-18-9к топ студенттері 11.10.2021ж бастап “Өндірістік іс-тәжірибеге” шықты

Ткн-18-9к топ студенттері 11.10.2021ж бастап “Өндірістік іс-тәжірибеге” шықты.Тәжірибені ЖШС"Бибі-Мариям"
ателье, ЖШС"Оңтүстік былғары" ТОО"Гаухар" фабрикасында-Қысқы күртеше тігуде, "Қыздар академиясы"- Мұғалімдерге арналған форма тігу тәжірибесі өтіп жатыр. Іс-тәжірибе жетекшісі Ә. Б. Жамбылбай

Студенты группы Ткн-18-9к вышли на “производственную практику” с 11.10.2021 г.Опыт ТОО"Биби-Мариям"
Ате, ТОО" Оңтүстік кожі"на фабрике ТОО" Гаухар "-шитье зимних курток," Академия девушек " - опыт пошива униформы для учителей. Руководитель практики
А. Б. Джамбулбай

Students of the Tkn-18-9k group entered the "production practice" from 11.10.2021.Experience of Bibi-Mariam LLP
Ata, LLP"Ontustik koji" at the factory of LLP"Gauhar "- sewing of winter jackets," Academy of Girls " - experience in sewing uniforms for teachers. Head of practice
A. B. Dzhambulbai