Спорт саласында біздің жетістіктер.

2021 жылдың 29-30 қыркүйегінде М.Әуезов атындағы ОҚУ колледжі директорының кубыгына арналған және Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өткізілген 1-2 курс оқу топтары арасындағы кіші футбол спорт ойындары өтті.

 

29-30 сентября 2021 года были проведены спортивные игры по мини-футболу на Кубок директора колледжа им. М. Ауэзова в целях пропаганды здорового образа жизни.

 

On September 29-30, 2021, mini-football sports games were held for the Cup of the Director of the College named after M. Auezov and held for the promotion of a healthy lifestyle among 1-2 year study groups.