Мамандықтар

Мамандықтар атауы

Квалификация

Оқу мерзімі

9 /11 сынып

1

01140500 – Дене тәрбиесі және спорт

4S01140501-Дене тәрбиесі  мұғалімі

6 ай,

2 ж 6 ай

2

01140100 – Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

4S01140101-Бастауыш білім беру мұғалімі

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

3

02120200 - Киім дизайны

4S02120203-Киім дизайнері

3W02120201-Техникалық және көркемдік эскиздерді орындаушы

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

4

10110100  – Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу

4S10110103-Техник-технолог

2ж 10 ай,

1ж 10 ай

5

10130300- Тамақтандыруды  ұйымдастыру

4S10130303Технолог

3W10130302 – Аспазшы

3W10130301 –Кондитер-безендіруші

3ж 10 ай

2 ж 10 ай

2 ж 10 ай

6

04110100 – Есепжәне аудит

4S04110102 – Бухгалтер

2ж 10 ай,

1ж 10 ай

7

07110500 – Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

4S07110502-Техник-технолог

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

сыртқы бөлім

8

07130200– Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

4S07130202-Техник-электрик

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

сыртқы бөлім

9

07151400 – Түсті металдар металлургиясы

4S07151404-Техник-металлург

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

сыртқы бөлім

10

07150100 – Машина құрылысы технологиясы (түрлері бойынша)

4S07150105-Техник-технолог

 

3ж 6ай,

2ж 6ай

сыртқы бөлім

11

07230100Тігінөндірісіжәнекиімдердімоделдеу

4S07230107- Техник-технолог

3W07230101-Тігінші

3W07230102-Арнайы тігінші

3ж 6ай,

2ж 6ай

12

07230800– Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы

4S07230804- Техник-технолог

3ж 6ай,

2ж 6ай

13

061301000 – Бағдарламалық қамтамасыз ету( Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету )

4S06130103-Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

сыртқы бөлім

14

061301000–  Бағдарламалық қамтамасыз ету ( Ақпаратты жүйелер)

4S06130105-Ақпараттық жүйелер технигі

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

сыртқы бөлім

15

07320100–Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану

4S07320106-Техник-құрылысшы

3W07320104-Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері

3W07320105-Құрылыс-әрлеу жұмыстарының шебері

3ж 6ай,

2ж 6ай

сыртқы бөлім

16

07220100 – Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

4S07220105-Техник-технолог

3ж 6ай,

2ж 6ай

сыртқы бөлім

17

07110400 – Зертханалық технология(Агрономия мамандығы бойынша)

4S07110404– Техник-лаборант

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

18

08410100 – Ветеринария

4S08410104-Ветеринарлық техник

3ж 10 ай,

2 ж 10 ай

сыртқы бөлім