1 курс студенттеріне колледж әкімшілігі жатақханадағы күнделікті кезекшілік болатынын, ішкі тәртіп ережелерімен таныстырды.

М.Әуезов атындағы ОҚУ колледжінің 1 курс студенттеріне колледж әкімшілігі жатақханадағы күнделікті кезекшілік болатынын, ішкі тәртіп ережелерімен таныстырды.

Студентам 1 курса учебного колледжа имени М. Ауэзова администрация колледжа ознакомила с правилами внутреннего распорядка, с ежедневным дежурством в общежитии.

Students of the 1st year of the M. Auezov Training College were introduced by the college administration to the rules of internal regulations, with daily duty in the dormitory.